Edukacije u dječjim vrtićima i osnovnim školama

Važna komponetna projekta “Velika Gorica Solarni grad – ODBROJAVANJE” jest i edukacija stanovništva o projektu i benefitima korištenja solarne energije iz sunčanih elektrana. Kako bi omogućili promociju projekta izrađena je komunikacijska strategija koja je predvidjela povećati vidljivost projekta kroz internetsku stranicu, brošure i letke, kao i promo materijal s oznakama sudionika projekta.

Tako su dizajnirani letci i brošure za više ciljanih skupina – vrtićku djecu, školsku djecu, širu javnost i struku, a izrađeni su i promo materijali od majica, kišobrana, termo posuda, rokovnika i drugog.

Početkom 2024. godine krenulu se radionica u vrtićima i školama za djecu i mlade, a predviđeno je ukupno 12 takvih radionica. Uz stručno vodstvo djeca su podijelila svoje znanje o sunčevoj energiji koju možemo pretvoriti u električnu, kao i o svim benefitima ovakvoga projekta. Sa zanimanjem i s mnogo pitanja uključili su se u raspravu i proširili svoje znanje na ovu temu. Kako je bilo na radionicama možete vidjeti na priloženim slikama.