O PROJEKTU
Cilj projekta „Velika Gorica Solarni grad - ODBROJAVANJE“ je korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije u javnim zgradama u Gradu Velikoj Gorici te na taj način promovirati korištenje obnovljivih izvora energije i time započeti tranziciju grada u smjeru ugljične neutralnosti kroz podizanje razine svijesti građana o potrebi ulaganja u obnovljive izvore energije

Naziv projekta: Velika Gorica Solarni grad – ODBROJAVANJE 

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine

Program: Energija i klimatske promjene

Poziv: Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije 

Nositelj projekta: Grad Velika Gorica

Partneri: 

  • Turistička zajednica grada Velike Gorice
  • Veleučilište Velika Gorica
  • Međunarodna zaklada Energy Farm (engl: Energy Farm International Foundation, EFIF), Norveška 

Vrijeme provedbe: 24.5.2022.- 30.4.2024. 

Vrijednost projekta: 654.128,77 €

Iznos bespovratnih sredstava: 533.004,18 € (81,48 %)  

Iznos vlastitog sufinanciranja: 121.124,59 € (18,52%)

Ciljevi projekta:

Cilj projekta „Velika Gorica Solarni grad – ODBROJAVANJE“ je korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije u javnim zgradama u Gradu Velikoj Gorici te na taj način promovirati korištenje obnovljivih izvora energije i time započeti tranziciju grada u smjeru ugljične neutralnosti kroz podizanje razine svijesti građana o potrebi ulaganja u obnovljive izvore energije. Sunčane elektrane za proizvodnju električne energije iz energije sunca smještene su na 22 javne zgrade na administrativnom području Grada Velika Gorica – osnovnim školama, dječjim vrtićima, društvenim domovima, sportskim objektima… kako bi sva područja bila jednako zastupljena neovisno radi li se o objektima u centralnom naselju ili su ona u ruralnim područjima Grada. U sklopu projekta posebna pažnja posvetiti će se promidžbi obnovljivih izvora energije kod mladih građana (vrtićke i školske dobi) s obzirom da će oni na primjeru zgrade u kojoj borave svakodnevno moći povezati teoriju s praksom. Provedbom ovog projekta iskorišteni su potencijali velike većine zgrada u vlasništvu Grada Velika Gorica kod kojih postoji krovna površina povoljne orijentacije te gdje je krovište u zadovoljavajućem građevinskom stanju. Ukupna instalirana snaga svih elektrana iznosi 588,4 kWp. Očekivano smanjenje potrošnje električne energije iz elektroenergetske mreže iznosi 604.452 kWh. Provedba projekta dovesti će do smanjenja emisija CO2 za 95,9 t/god. Provedbom projekta grad će ublažiti rizik povećanja jedinične cijene električne energije u narednom periodu. Proizvedena električna energija iz sunčanih elektrana dovoljna je za pokrivanje 37% potreba za električnom energijom zgrada uključenih u projekt.

Kroz provedbu projekta također će se ojačati interni kapaciteti Grada Velika Gorica za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije kod poduzetnika i fizičkih osoba (obiteljske kuće i višestambene zgrade) na području grada Velika Gorica. 

Projektom je predviđena izgradnja 22 solarne elektrane na zgradama u svrhu samoopskrbe.

Projekt Velika Gorica Solarni grad – ODBROJAVANJE financira Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. do 2021. godine u okviru programa „Energija i klimatske promjene“

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu